Now showing items 1821-1840 of 2849

  • Observation of behavior of the Ahlat Gravestones (TURKEY) at seismic risk and their recognition by QR code 

   Isik, Ercan; Antep, Baris; Buyuksarac, Aydin; Isik, Mehmet Fatih (Techno-Press, 2019)
   Protection of cultural heritage and carrying it to the future are at the top of the significant topics of research and implementation in engineering in the 21st century. There are several historical structures in the ...
  • Oksidatif Strese Maruz Kalan Ratların Eritrositlerinde Lipid Peroksidasyonu Oluşumu Üzerine Meyve Fenolik Bileşiklerinin Koruyucu Rolü 

   Özşahin Dilek, Ayşe; Yilmaz, Ökkeş; Tuzcu, Mehmet (2011)
   Bu çalışma, kayısı (Hacıhaliloğlu) ve üzüm (Banazı Karası) meyvelerinin metanolik ekstraktlarının FeCl2+H2O2 enjeksiyonu ile oksidatif stres oluşturulan sıçan eritrositlerindeki lipid peroksidasyon, protein ve glutatyon ...
  • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Görüşleri 

   Demirtaş, Hasan; Van Yazlak, Demet; Yazlak, Basri (Bitlis Eren Üniversitesi, 2022)
   Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 55 okul ...
  • Okulöncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Temel Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri 

   UĞRAŞ, Mustafa; ÇİL, Erol (Bitlis Eren Üniversitesi, 2014)
   İyi bir eğitim için farklı bilim adamı ve çalışma grupları tarafından çeşitli kriterler geliştirilmektedir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Chickering ve Gamson tarafından geliştirilen 7 ilkedir. Bu yedi ilke şu ...
  • Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının ve Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi 

   UĞRAŞ, Hilal; UĞRAŞ, Mustafa; ÇİL, Erol (Bitlis Eren Üniversitesi, 2013)
   Araştırmanın amacı okulöncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı tutumları ve fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Veri toplama araçları olarak, “Fen Eğitimine Karşı Tutum” ...
  • Olmayan Yerde Bir Arayış: Rüyada Terakki 

   Mete, Emre (Bitlis Eren Üniversitesi, 2018)
   Ütopyalar ideal toplum biçiminin edebi bir biçimde aktarılmasıdır. Bu yönüyle hem bir edebi tür hem de düşünce biçimidir. Ütopyacı düşünce modern anlamda Thomas More ile başlamıştır. Sonrasında da farklı coğrafyalara ...
  • On A Closed Subspace Of     

   Kaya, Yasin (2020)
   In this study, we first give a description of  p .L spaces. These spaces are an important generalization ofclassical Lebesgue spaces. We mention their various applications in engineering and physics fields. Thereafter,as ...
  • On applications of the fractional calculus for some singular differential equations 

   Ozturk, O.; Yilmazer, R. (Natural Sciences Publishing, 2018)
   Generalized Leibniz rule and some theorems in the calculus of the fractional derivatives and integrals was used to obtain the fractional solutions of the radial Schrödinger equation transformed into a singular differential ...
  • On asymptotic statistical equivalence of order alpha of generalised difference sequences 

   Et, Mikail; Cinar, Muhammed; Karakas, Murat (Maejo Unıv, 2014)
   We introduce and examine the concepts of Delta(m)(uv) (lambda)-asymptotic statistical equivalence of order alpha, and strong Delta(m)(uv) (lambda) asymptotic equivalence of order. of sequences. Also, we give some relations ...
  • ON ASYMPTOTICALLY f-STATISTICAL EQUIVALENT SEQUENCES 

   Konca, Sukran; Kucukaslan, Mehmet (Indonesıan Mathematıcal Soc, 2018)
   In this work, via modulus functions, we have obtained a generalization of statistical convergence of asymptotically equivalent sequences, a new non-matrix convergence method, which is intermediate between the ordinary ...
  • On Asymptotically f-statistical Equivalent Set Sequences in the Sense of Wijsman 

   Konca, Sukran; Kucukaslan, Mehmet (Rgn Publ, 2019)
   The aim of this paper is to introduce a generalization of statistical convergence of asymptotically equivalent set sequences and examine some inclusion relations related to a new concept of Wijsman asymptotically equivalent ...
  • On Designing a Machine Learning Based Wireless Link Quality Classifier 

   Cerar, Gregor; Yetgin, Halit; Mohorcic, Mihael; Fortuna, Carolina (Ieee, 2020)
   Ensuring a reliable communication in wireless networks strictly depends on the effective estimation of the link quality, which is particularly challenging when propagation environment for radio signals significantly varies. ...
  • On Distributions of Discrete Order Statistics 

   Bulut, Y.; Gungor, M.; Yuzbasi, B.; Ozbey, F.; Canpolat, E. (Eudoxus Press, Llc, 2016)
   In this study, the joint distributions of order statistics of innid discrete random variables are expressed in the form of an integral. Then, the results related to pf and df are given.
  • On distributions of order statistics for nonidentically distributed variables 

   Özbey, F.; Güngör, M.; Bulut, Y. (Natural Sciences Publishing, 2019)
   In this study, distribution and probability density functions of any d order statistics of innid continuous random variables are expressed. Then, some results connecting distributions of order statistics of innid random ...
  • On Graphs of Dualities of Bipartite Posets 

   Topal, Selçuk (Bitlis Eren Üniversitesi, 2015)
   In this paper we introduce some new graphs obtained from bipartite posets. We show that lower-minimal graph of a bipartite poset is isomorphic to upper-maximal graph of dual of the poset by using set representations of ...
  • On Lacunary Statistical Convergence of Order beta of Difference Sequences of Fractional Order 

   Aral, Nazlim Deniz; Et, Mikail (Amer Inst Physıcs, 2019)
   The purpose of this paper is to introduce the concepts of Delta(alpha)-lacunary statistical convergence of order beta(0 < beta <= 1) with the fractional order of alpha and Delta(alpha)-lacunary strongly convergence of order ...
  • On lacunary statistical convergence of order β of difference sequences of fractional order 

   Aral, N.D.; Et, M. (American Institute of Physics Inc., 2019)
   The purpose of this paper is to introduce the concepts of Δα-lacunary statistical convergence of order β (0 &lt; β ≤ 1) with the fractional order of α and Δα-lacunary strongly convergence of order β with the fractional ...
  • On lambda-statistical convergence of order alpha of sequences of function 

   Et, Mikail; Cinar, Muhammed; Karakas, Murat (Sprıngeropen, 2013)
   In this study we introduce the concept of S-lambda(alpha)(f)-statistical convergence of sequences of real valued functions. Also some relations between S-lambda(alpha)(f)-statistical convergence and strong W-lambda(beta) ...
  • On M-lambda m,M-n-Statistical Convergence 

   Gunal, Serife; Aral, Nazlim Deniz (Hındawı Ltd, 2020)
   In this paper, we introduce a new type of statistical convergence method for double sequences by using the (M,lambda(m,n))-method of summability which was defined by Natarajan. We also obtain some inclusion relations between ...
  • ON M-lambda-STATISTICAL CONVERGENCE 

   Aral, Nazlim Deniz; Kucukaslan, Mehmet (Unıv Prıshtınes, 2016)
   In this paper, by using (M, lambda)-summability method which is defined by P.N. Natarajan in [13] as a typically generalization of Niirlund method, statistical convergence is generalized. The obtained method is called ...