Now showing items 907-910 of 910

  • Zamanımsı Asal Normalli Uzayımsı Bezier Eğrisinin Bazı Geometrik Özellikleri 

   Samanci Kuşak, Hatice (2018)
   Bu çalışmanın amacı Minkowski 3-uzayında zamanımsı asal normalli uzayımsı Bezier eğrisini tantmak ve incelemektir. Eğrinin başlangıç ve bitiş noktasındaki Serret-Frenet çatısı, eğrilikleri ve türev formülleri çalışılmıştır
  • Zeccâc’In (Ö. 311/923) Esbâb-I Nüzûl Rivâyetlerine Yaklaşımı 

   Tay, Hekim (2019)
   Kur’ân’ı Kerim’in anlaşılmasına yardımcı olan ilimleri inceleyen Ulûmu’l-Kur’ân’ın önemli konularından biri de esbâb-ı nüzûl rivâyetleridir. Âyetlerin nüzûlünün bir sebep üzerine bina edilmesiarka planını aktaran bu ...
  • Zernek Barajı Çevresi (Gürpınar-Van/Türkiye)’Nin Florası 

   Demir, Ibrahim; Behçet, Lütfi (2019)
   Yapılan çalışmada; Zernek Barajı Çevresi’nin (Gürpınar - Van) Florası araştırılmıştır. 2007-2009 yılları arasındaarazi çalışmaları yapıldı ve 1856 bitki örneği toplanmıştır. Yapılan teşhis sonucunda; 60 familya’ya ait 723 ...
  • Zhou Tarihi'Nin Türkler Bölümü Üzerinde Metin Çalışması 

   Kara, Gülnar (2015)
   Kadim Türkler hakkında önemli bilgiler Çin kaynaklarında bulunur. Özellikle Hanedan tarihleri olarak bilinen kaynaklar çok mühim yer tutmaktadır. Bütün Çin hanedan tarihleri birkaç bölümden oluşmaktadır. Hunlar, Türkler, ...