Bitlis Eren Dspace

ON ORDER STATISTICS OF DISCRETE RANDOM VARIABLES

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    İstatistik Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.