Bitlis Eren Dspace

2-Chloro-N 000 -[4-(dimethylamino)benzylidene]-N-[4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetohydrazide

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    Kimya Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.