Bitlis Eren Dspace

Synthesis and Antitumor, Antioxidant Effects Studies of N-Ethylpiperazine Substitute Thiourea Ligands and Their Copper(II) Complexes

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    Kimya Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.