Bitlis Eren Dspace

2-Chloro-N-[4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N 000 -(naphthalen-1ylmethylidene)acetohydrazide

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    Kimya Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.