Bitlis Eren Dspace

238U and 222Rn activity concentrations and total radioactivity levels in lake waters

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    Fizik Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.