Bitlis Eren Dspace

A molecular dynamics study to investigate the local atomic arrangements during martensitic phase transformations

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    Fizik Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.