Bitlis Eren Dspace

A molecular dynamics study on intermediate structures during transition from amorphous to crystalline state

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Makaleler
    Fizik Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.