Now showing items 1-1 of 1

    • Halı Yıkama Atıksularının Ileri Oksidasyon Prosesi Ile Arıtımı 

      Cüce, Hüseyin; Yakut Merve, Şennur; Özak, Esra (2018)
      Bu çalışmada bir halı yıkama firmasından elde edilen atıksuyun klasik Fenton prosesi ile artımı üzerineçalışılmıştır. Araştırmanın genel amacı, halı yıkama atıksularında bulunan kalıntı organik kirleticilerin giderilmesiiçin ...