Now showing items 1-1 of 1

    • Yıldırım Enerji Dağılımının S-Domeninde Analizi 

      Tütüncü, Bilal; Kaygusuz, Asim; Urul, Bülent (2020)
      Fosil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve tükenmeye yüz tutmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimartmış ve dolayısıyla büyük bir enerji kaynağı olan yıldırım akımının kullanılması fikri de rağbet görmeyebaşlamıştır. ...