Now showing items 1-2 of 2

  • A New Record For The Turkish Rust Mycobiota: Puccinia Alatavica Nevod 

   Kabaktepe, Sanli; Kurşat, Murat; Akata, Ilgaz; Akgül, Hasan (2015)
   Ferula sp. (Apiaceae) üzerinde olan pas mantarı Puccinia alatavica Nevod. Türkiye'den ilk defa kaydedilmiştir. Bu mantar örneğinin şekilleri ile morfolojik ve mikroskobik özellikleri toplanan örneklere bağlı olarak tanımlanmıştır
  • Puccinia (Pucciniales) Species Determined On Artemisia Members In Turkey 

   Kabaktepe, Sanli; Kurşat, Murat; Akata, Ilgaz; Civelek, Şemsettin (2017)
   Mevcut çalışmada, Pucc n a c ns ne mensup k tür (Pucc n a abrotan Fahrend. ve P. artem s cola P. Syd. & Syd.) Artem s a üzer nden bel rlenm şt r ve bu türler Türk ye m kob yotası ç n yen kayıttır. Daha önceden rapor ed len ...